A tartalom megtekintéséhez jelszó megadása szükséges!

*Feltétel
Partner (Megbizott) köteles a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, Felhasználót érintő üzleti titkokat, szerzői vagy egyéb jogi oltalom alatt álló vívmányokat, szellemi tulajdon tárgyát képező információkat időhatár nélkül titokként kezelni, azokat Felhasználó hozzájárulása nélkül nem áll jogában harmadik személy tudomására hozni. A fenti titoktartási kötelezettség megsértéséből fakadó, a Felhasználónak vagy harmadik személynek okozott kárért és sérelemért Partner köteles helytállni.